Kamrörsradiatorer
– effektiv värmekälla för stora rum

Kamrörsradiator

Samtliga varianter på kamrör i Epecons standard-sortiment kan beställas för att monteras på vägg- eller golvkonsoler.

Höjden på flänsen varierar med rördimensionen.

Kamrörsradiator tillverkas för horisontellt montage i varianter av ett, två eller tre rör på höjden.

De golvstående levereras med kompletterande stödkonsoler vid längder över 2000 mm.

Kamrörsradiator med golvkonsoler

Golvkonsol av fastsvetsad bygel

En enklare typ av golvkonsol for kamrörsradiator som inte medger någon höjdjustering.

Levereras alltid fastsvetsad från fabrik.

Fritt avstånd under kamröret är 120 mm.

Den här typen finns till samtliga kamrör.

Golvkonsol

Den medger viss höjdjustering för att kompensera för nivåavvikelser i golvet.

Den här typen finns till samtliga kamrör.

Fritt avstånd under kamröret är 120 mm.

Kamröret måste vara förberett från fabrik för golvmontage.

Golvkonsol, fristående

Den här typen ger ett stabilt montage och finns för kamrör med ett, två eller tre rör.

Fritt avstånd under kamröret är 120 mm.

Den här typen kan inte kombineras med en kamrörsslinga, KRS2 eller KRS3.

Kamrörsradiator med VÄGGKONSOLER

Väggkonsol

Väggkonsol kan användas till alla modeller kamrör och alla dimensioner DN25, 40, 50 65, 80 & 100.

SPECIALLÖSNINGAR

kamrörsradiatoren tillverkas efter order vilket möjliggör speciallösningar till större projekt.
Vi kan anpassa konsoler och anslutningarnas placering för att kamrören ska passa in i ert projekt, här är värmare under kyrkbänkar en typisk applikation. Epecon kan även anpassa materialvalet för krävande miljöer som djurstallar eller virkestorkar på sågverk.

Sedan 2014 producerar vi våra kamrör i vår egen fabrik och ställer högsta krav på kvalitet och funktionalitet.

Kontakta oss idag för mer information om produkten